[ Webhosting profitux.cz ]
Date: Thu, 31 Jul 2008 16:58:33 +0200
From: Kamil Paral
To: Michael Miklus
Subject: Re: vraceni licence Windows

Vážený pane Mikluši,

po konzultaci s právníkem jsem byl ujištěn, že Vámi požadovaná 
mlčenlivost je opravdu v rozporu s mnou zamýšleném zveřejnění informací 
na svých webových stránkách. Proto děkuji za návrh k vyrovnání, ale jsem 
nucen jej odmítnout. Skutečnost, že jste mi tento návrh zaslali, 
považuji za splnění povinností vyplývajících z licenční smlouvy Vašeho 
produktu a nehodlám si činit žádné další nároky.

Velmi bych však ocenil, pokud byste se rozhodli vyjít mi vstříc a 
upravit podmínky vyrovnání. Jsem ochoten zachovat mlčenlivost ohledně 
všech informací (délka a průběh jednání, vzájemná korespondence, hodnota 
výsledné finanční náhrady, podmínky vyžadované ve vyrovnání, a další) s 
výjimkou dvou skutečností:
 1. Že dané jednání proběhlo a já Vám úspěšně vrátil nevyužitou licenci 
Windows s finanční náhradou.
 2. Že u ostatních informací o jednání jsem vázán mlčením.

Počkám, zda mi upravenou smlouvu nepošlete do konce příštího týdne 
(8.8.2008). Pokud se tak nestane, považuji jednání za ukončené a svoji 
zákaznickou zkušenost zveřejním v plném rozsahu.

S pozdravem,
Kamil Páral